SOMSAK KREECHAI (MALEK)From: Ranong Thailand 
Local Break: Patong Beach
Born: 11 September 1985
Work: Surf Instructor / Lifeguard
Facebook: Somsak Kreechai

Aloha Longboard

Board: Aloha Longboard

Somsak KreechaiSomsak Kreechai
Somsak Kreechai