NUU / Knogg

฿17,500

6'0"
KNOGG 6'0'' x 21 ¹/⁴'' x 2 ⁹/¹⁶" - 36.1 L Core: EPS 36g Deck: 6 oz. + 4 oz. / 4 oz. Patch Bottom: 6 oz. + 4 oz....